ATV想埋騰訊, 阿里巴巴堆

都說翻生的亞視ATV絕對不能輕視其存在,畢竟新亞視並非昔日只是拿錢出來投資的財大氣粗之輩, 而是有錢之餘還懂得玩財技之人, 否則大股東鄧俊杰也不會把自己持有的上市公司協盛協豐建議改名做亞洲電視新媒體吧, 一舉完成了亞視多年的上市夢。而有了上市公司身份的亞視, 可以玩的經營模式便更具彈性, 與別人合作也毋須下下出動真現金, 有股票便行了。

今日信報專訪了亞視CEO 吳雨, 他在訪問中說的東西大多是舊料, 但其中一句則相信是日後亞視發圍的大方向。他說: 「亞視 會專注做好影視內容,藉着昔日的經典節目品牌,如《百萬富翁》等,透過提升質素,吸引其他大型企業如騰訊(00700)、阿里巴巴等對節目內容需求甚殷的「大水喉」投資或合作。他相信總有機會,「呢個係一個媒體,只要唔係做得太差,自然會有人埋嚟搵你合作。」

吳雨亦認同舊的傳媒模式如依靠廣告及用戶收費難以經營。 他認為傳統電視的經營模式已不合時宜,能夠令亞視長存,資本市場內操作相信會是一條出路,「靠廣告呀,靠收費用戶呀,天光都未得啦,真係唔係呢個生意。用人哋嘅力量,大家結合,有協同效應,咁咪生存囉,呢個先係最後嘅生意。」吳雨指市場有的是資源,有「大水喉」就有發揮機會,但坦言不是想被有錢佬收購,而想走合作發展模式。這相信也是亞視急須成為上市公司的原因。

但問題是,兩大網絡巨企都已與無線建立了合作關係,亞視要憑什麼來跟別人合作? 只能依賴百萬富翁全國版?